Helyrajzi szám szerinti keresés


Helyrazi szám szerinti kereséshez a kezdőlapon válassza ki a "Szolgáltatások indítása" menüpontot.

  A Szolgáltatások részen belül válassza ki az "Ingatlan keresése" menüpontot.

   A Keresési mód részen belül válassza ki a "Keresés helyrajzi szám alapján" menüpontot.

Ügyeljen arra, hogy az űrlap adatait lehetőleg sorrendben (balról jobbra, fentről lefele) töltse ki, ugyanis így biztosított a dinamikus űrlapelemek (pl. választólisták) megfelelő működése.

Az egyes űrlapmezők között a TAB billentyűvel válthat, egyszeri megnyomására a villogó kurzor átugrik a következő mezőbe, az újonnan leütött karakterek itt jelennek meg. Ha a TAB megnyomása alatt a SHIFT gombot nyomva tartja, akkor az előző mezőbe ugorhat vissza.

A megjelenő űrlap felső részén az adatszolgáltatást kérő adatai jelennek meg.

Az űrlap alsó részén a kereséshez szükséges adatokat adhatja meg.

A helység felirat melletti mezőbe írja be a helységnevet. Az ingatlan-nyilvántartást a megyei jogú városokban (Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged) és Budapesten kerületenként vezetik, ezért ezen esetekben a város neve mellet meg lehet adni a kerület számát is (pl. Pécs I. vagy Pécs I).
A fekvés felirat melletti mezőben válassza ki a fekvés jellegét (belterület/külterület/zárkert).
A helyrajzi szám mezőben adja meg a keresett helyrajzi számot. A helyrajzi szám legfeljebb négy részből állhat ( főszám, alátörés, épületjel, lakásszám) melyeket "/" jel választ el egymástól. A főszám, alátörés és a lakásszám - mint a neve is mutatja - csak számot tartalmazhat, míg az épületjel egy vagy két betű lehet.

Biztonsági kód
Kötelezően kitöltendő az úgynevezett biztonsági kód mező. A grafikusan megjelenített kódsort kell beírni a mellette látható mezőbe. A kód beírásakor a kisbetű és nagybetű felcserélhető (csupa kisbetűvel beírható a grafikusan különböző módon megjelenített kód). A kód szóközöket nem tartalmaz.
például: esetén a mezőbe beírandó szöveg: msyz

A kitöltést követően kattintson a "Keresés" feliratú gombra.

Sikeres keresés befejeztével megjelenik egy táblázat, mely mindazokat az ingatlanok adatait tartalmazza, melyek megfelelnek a megadott keresési feltételnek.
A táblázat első oszlopa minden ingatlan esetében egy választógombot tartalmaz, melyet bejelölve kiválaszthatja a listából a keresett ingatlant. A táblázat második oszlopa a helyrajzi számot, a harmadik oszlop pedig az ingatlan címét tartalmazza.

Az ingatlanok adatai alatt a kiválaszott ingatlanhoz kérhető szolgáltatások láthatók. A szolgáltatás díjait a szolgáltatás neve melleti összeg mutatja.

Ingatlanhoz kérhető szolgáltatások:
Szolgáltatás megnevezéseLeírásFormátumMegjelenítő szoftver
Tulajdoni lap első részeCsak a tulajdoni lap I. részén szereplő adatokat jeleníti meg.HTMLBöngésző program (nincs szükség egyéb szoftverre)
E-hiteles tulajdoni lap másolat TeljesTeljes másolat kérése esetén a tulajdoni lapon szereplő törölt bejegyzések is megjelenítésre kerülnek (a törölt bejegyzések sorszáma vonallal áthúzva).

Az E-hiteles okirat (tulajdoni lap másolat és térképmásolat) olyan on-line okirat, melyen szerepel a Szolgáltató hitelesítő záradéka (tanúsítvány) és a Szolgáltató fokozott biztonságú aláírásával hitelesíti és elhelyezi rajta időbélyegzőjét. Az E-hiteles okirat tájékoztató jellegű, bizonyító erejű, de nem minősül közokiratnak. A Szolgáltató tanúsítványával, és intézményi elektronikus aláírásával azt igazolja, hogy az E-hiteles okirat az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból származik és az mindenben megegyezik az ingatlan-nyilvántartási adatbázisban elektronikus formában rögzített adatokkal, és napi frissítésű, hatályos adatokat tartalmaz. A fenti követelményeknek megfelelő E-hiteles okirat hitelesített dokumentum, és a 2001.évi XXXV.tv. szerint megfelel az írásba foglalás követelményeinek. Az E-hiteles okiraton elhelyezett időbélyegző tanúsítja, hogy az időbélyegzőben feltüntetett időpontban az E-hiteles okirat létezett, azt a Szolgáltató a feltüntetett időpontot megelőzően aláírta, tanúsítványával látta el és a feltüntetett időpont óta nem változott meg az abban rögzített elektronikus adat. Az E-hiteles okirat kizárólag az e-szignó programmal megtekintve bizonyító erejű. Kinyomtatva, papír formátumban nem minősül elektronikusan aláírt bizonyító erejű dokumentumnak, kizárólag on-line formában áll rendelkezésre, csak elektronikus formában rendelkezik bizonyító erővel.

Az E-hiteles tulajdoni lap másolat megtekintéséhez szükség van az e-Szignó programra. A program letölthető a következő helyről: e-Szignó program letöltése
A Microsec e-Szignó letöltési oldalon kattintson a letölthető szóra. A letöltés befejztével az e-Szignó program telepítéséhez futtassa a letöltött állományt.
Az e-Szignó program telepítésének és beállításának leírása a következő oldalon olvasható: e-Szignó leírás

ES3e-Szignó program
+
PDF megjelenítő
E-hiteles tulajdoni lap másolat SzemleSzemle kérése estén csak az érvényes (élő) bejegyzések jelennek meg a tulajdoni lapon.

Az E-hiteles okirat (tulajdoni lap másolat és térképmásolat) olyan on-line okirat, melyen szerepel a Szolgáltató hitelesítő záradéka (tanúsítvány) és a Szolgáltató fokozott biztonságú aláírásával hitelesíti és elhelyezi rajta időbélyegzőjét. Az E-hiteles okirat tájékoztató jellegű, bizonyító erejű, de nem minősül közokiratnak. A Szolgáltató tanúsítványával, és intézményi elektronikus aláírásával azt igazolja, hogy az E-hiteles okirat az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból származik és az mindenben megegyezik az ingatlan-nyilvántartási adatbázisban elektronikus formában rögzített adatokkal, és napi frissítésű, hatályos adatokat tartalmaz. A fenti követelményeknek megfelelő E-hiteles okirat hitelesített dokumentum, és a 2001.évi XXXV.tv. szerint megfelel az írásba foglalás követelményeinek. Az E-hiteles okiraton elhelyezett időbélyegző tanúsítja, hogy az időbélyegzőben feltüntetett időpontban az E-hiteles okirat létezett, azt a Szolgáltató a feltüntetett időpontot megelőzően aláírta, tanúsítványával látta el és a feltüntetett időpont óta nem változott meg az abban rögzített elektronikus adat. Az E-hiteles okirat kizárólag az e-szignó programmal megtekintve bizonyító erejű. Kinyomtatva, papír formátumban nem minősül elektronikusan aláírt bizonyító erejű dokumentumnak, kizárólag on-line formában áll rendelkezésre, csak elektronikus formában rendelkezik bizonyító erővel.

Az E-hiteles tulajdoni lap másolat megtekintéséhez szükség van az e-Szignó programra. A program letölthető a következő helyről: e-Szignó program letöltése
A Microsec e-Szignó letöltési oldalon kattintson a letölthető szóra. A letöltés befejztével az e-Szignó program telepítéséhez futtassa a letöltött állományt.
Az e-Szignó program telepítésének és beállításának leírása a következő oldalon olvasható: e-Szignó leírás

ES3e-Szignó program
+
PDF megjelenítő
Nem hiteles tulajdoni lap másolat TeljesTeljes másolat kérése esetén a tulajdoni lapon szereplő törölt bejegyzések is megjelenítésre kerülnek (a törölt bejegyzések sorszáma vonallal áthúzva). JPEGBöngésző program (nincs szükség egyéb szoftverre)
Nem hiteles tulajdoni lap másolat SzemleSzemle kérése estén csak az érvényes (élő) bejegyzések jelennek meg a tulajdoni lapon.JPEGBöngésző program (nincs szükség egyéb szoftverre)
Térképmásolat (nem hitelesített)PDFPDF megjelenítő

A szolgáltatás megnevezése előtti választógombot kiválasztva bejelölheti, hogy melyik szolgáltatást kívánja igénybe venni.

Az űrlap alján figyelmeztetés olvasható, mely szerint a "Letöltés" gomb megnyomásával díjköteles szolgáltatást vesz igénybe, ezért az adatokat gondosan ellenőrizni kell.

A "Tovább" feliratú gombra kattintva megerősíti szándékát és elfogadja a kiszabott díjakat.
Megjelenik a fizetési oldal, mely tartalmazza a letöltésre kiválasztott dokumentum adatait (dokumentum típus, leírás, fizetendő összeg).

Amennyiben a kért szolgáltatás nem ÁFA köteles a rendszer egy elektronikusan aláírt (ES3 formátumú) bizonylatot állít elő. A bizonylat a Lekérdezett dokumentumok között jelenik meg 1-2 napon belül. A bizonylatot az e-Szignó programmal tekintheti meg.

A dokumentum adatai alatt rövid tájékoztatót talál a bankkártyával történő fizetéssel kapcsolatban.
Bankkártyával történő fizetéshez kattintson a "Fizetés" feliratú gombra.

A gombra kattintva átkerül az OTP Bank fizetőoldalára.

A megjelenő oldalon meg kell adnia a bankkártya típusát, bankkártyaszámát, a bankkártya lejárati dátumát és az érvényesítési kódot.
Az adatok megadása után kattintson a "Tovább" feliratú gombra.

A megjelenő oldalon ellenőrizze az adatokat. Amennyiben az adatok megfelelőek, kattintson a "Jóváhagyás" feliratú gombra.
Hibás adatok esetén kattintson a "Módosítás" feliratú gombra és a megjelenő űrlapon módosítsa az adatokat.

Az adatok elküldését választva megkezdődik az adatok feldolgozása.

Sikeres fizetési tranzakció esetén visszakerül a Földhivatal Online rendszerbe.
A kiválasztott szolgáltatástól (e-hiteles tulajdoni lap, nem hiteles tulajdoni lap, térképmásolat) függően megjelenik a kért szolgáltatás adatait tartalmazó dokumentum.

Tulajdoni lap első része

E-hiteles tulajdoni lap

  Megjelenik az Adatok összegyűjtése tájékoztató szöveg. Az elektronikusan aláírt tulajdoni lap előállítása után a Kérem várjon! A tulajdoni lap külön szoftverben jelenik meg. szöveg olvasható.

  Ezután a böngésző program egy ablakot jelenít meg, melyben választhat, hogy a fájlt megnyitja, vagy elmenti.
  Internet ExplorerMozilla Firefox
  Internet Explorer böngésző esetén kattintson a Megnyitás feliratú gombra.
  Firefox böngésző esetén válassza ki a Megnyitás rádiógombot és a mellete lévő listából válassza ki az e-Szignó programot, majd kattintson az OK feliratú gombra.

  Mentés választása esetén az ES3 kiterjesztésű fájlt lementheti a saját számítógépére, és később az e-Szignó programmal megtekintheti a lementett fájl tartalmát.

  Megnyitás választása esetén az ES3 fájl az e-Szignó programban nyílik meg.

  Betöltődik az e-Szignó program. A bal oldalon a Tulajdoni lap e-aktát kiválasztva a jobb oldali részen megtekinthetők a Tulajdoni lap e-akta adatai.

  A bal oldalon az e-aktán belül a Tulajdoni lap dokumentumot kiválasztva a jobb oldali részen megtekinthetők a Tulajdoni lap dokumentum adatai.

  A bal oldalon az e-aktán belül a Földhivatal aláírást kiválasztva a jobb oldali részen megtekinthetők a Földhivatal aláírásának adatai.

  A tulajdoni lap megtekintéséhez kattintson duplán a bal oldalon az e-aktán belül a Tulajdoni lap dokumentumon. Ekkor az Acrobat Reader programban megjelenik a tulajdoni lap.

  A tulajdoni lap nyomtatásához kattintson a Fájl menün belül a Nyomtatás menüpontra. Majd nyomtassa ki a tulajdoni lapot.

  Ha a tulajdoni lapot el szeretné menteni kattintson a Fájl menüben a Másolat mentése menüpontra.

  Adja meg a mentés helyét, illetve a Fájlnév mezőben az elmentendő dokumentum nevét. Majd kattintson a Mentés feliratú gombra.

  Miután kinyomtatta, vagy elmentette a tulajdoni lapot zárja be a tulajdoni lapot megjelenítő Acrobat Reader program ablakát.

  Az tulajdoni lapot tartalmazó e-akta mentéséhez az e-Szignó programon belül válassza ki az E-akta menüpontot, majd az E-akta mentése másként... menüpontot.

  Adja meg a mentés helyét, illetve a Fájlnév mezőben az elmentendő dokumentum nevét. Majd kattintson a Mentés feliratú gombra.

  Sikeres mentés esetén Az e-akta tárolva üzenet jelenik meg a képernyőm.

  Az elektronikusan aláírt tulajdoni lap sértetlenségének ellenőrzéséhez az e-Szignó programban válassza ki az Ellenőrzés majd az Aláírás ellenőrzése menüpontot.

  Ha az aláírás sértetlen, akkor az ellenőrző ablakban "Az aláírás sértetlen." üzenet olvasható.

  Ha az aláírás sérült, akkor a következő hibaüzenet jelenik meg.

  Ha az aláírás ellenőrzésekor a "A tanúsítási lánc nem építhető fel egy megbízható tanúsítványig" hibaüzenet jelenik meg, akkor az e-Szignó programban be kell állítani a tanúsítványokat a következőképpen:

  • 1. Az e-Szignó programban válassza ki az Eszközök menüpontot és azon belül a Megbízható tanúsítványok kezelése menüpontot.
  • 2. A Megbízható tanúsítványok kezelése ablakban jelölje be azokat a gyökértanúsítványokat melyek mellett zárójelben az ajánlott szöveg látható és kattintson az OK feliratú gombra.
  • 3. A megjelenő Biztonsági figyelmeztetés ablakokban az Igen gomb megnyomásával telepítse a tanúsítványokat.

Nem hiteles tulajdoni lap

  A tulajdoni lap a böngésző programban jelenik meg JPEG kép formátumban.

Térképmásolat

  Megjelenik az Adatok összegyűjtése tájékoztató szöveg. A térképmásolat előállítása után a Kérem várjon! A térképmásolat külön ablakban jelenik meg. szöveg olvasható.

  Amennyiben nem jelenik meg a térképmásolat választható szolgáltatásként, akkor ellenőrizze a helyrajzi számot. Lakás, egyéb helység vagy épület esetén a helyrajzi számban betű is megtalálható, térképmásolat viszont az épületről nem kérhető, csak az ingatlanról, melyen az épület megtalálható. A térképmásolat lekéréséhez az alábbiak szerint módosítsa a helyrajzi számot.

  Hagyja el az utolsó számot és betűt a helyrajzi számból:
  • 1234/A/56 esetén 1234 helyrajzi szám kerüljön megadásra.
  • 987/65/A/43 esetén 987/65 helyrajzi szám kerüljön megadásra.

  Hagyja el a betűt a helyrajzi számból:
  • 1234/A esetén 1234 helyrajz szám kerüljön megadásra.
  • 987/65/A esetén 987/65 helyrajzi szám kerüljön megadásra.

  Ha a betű előtt nulla szerepel, hagyja a el a betűt és a nullát:
  • 567/0/A/1 esetén 567 helyrajzi szám kerüljön megadásra.


Vissza a Felhasználói kézikönyv központi lapjára